BM TRADA skundai ir apeliacijos

Visi skundai ir suinteresuotųjų šalių pretenzijos BM TRADA adresu yra registruojami, nagrinėjami ir sprendžiami.

Skundų teikimas ir nagrinėjimas

Pateikite aiškų skundo aprašymą, objektyvius įrodymus, pagrindžiančius kiekvieną skundo elementą ar aspektą, ir skundą teikiančio asmens vardą, pavardę bei kontaktinę informaciją.

Visus gautus skundus ir suinteresuotųjų šalių pateiktus klausimus BM TRADA registruoja, nagrinėja ir sprendžia. BM TRADA deda visas pastangas, kad pareiškėjas būtų informuojamas apie skundo / klausimo nagrinėjimo eigą; kad pareiškėjui būtų oficialiai pranešama apie skundo / klausimo nagrinėjimo pabaigą. Galutiniame pranešime pateikiama skundo / klausimo nagrinėjimo santrauka, išvada ir išvardinami visi veiksmai, kurių buvo imtasi. Kilus neaiškumų dėl informacijos lietuvių kalba, vadovaujamasi teksto originalu, t.y. anglų kalba.

Visi skundai ir klausimai teikiami raštu:

BM TRADA Central Compliance Department

Stocking Lane, Hughenden Valley

High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND

E: complaints@bmtrada.com

Išsamesnės informacijos apie BM TRADA skundų teikimą ir nagrinėjimą žr. REKOMENDACIJOS_del skundu

Ginčų ir apeliacijų teikimas bei nagrinėjimas

Pateikite aiškų apeliacijos aprašymą, objektyvius įrodymus, pagrindžiančius kiekvieną apeliacijos elementą ar aspektą, ir apeliaciją teikiančio asmens (pareiškėjo, apelianto) vardą ir pavardę bei kontaktinę informaciją. Visi BM TRADA gaunami ginčai ir apeliacijos yra išsamiai nagrinėjami. Kilus neaiškumų dėl informacijos lietuvių kalba, vadovaujamasi teksto originalu, t.y. anglų kalba.

Visi ginčai ir apeliacijos teikiami raštu:

BM TRADA Central Compliance Department

Stocking Lane, Hughenden Valley

High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND

E: complaints@bmtrada.com

Išsamesnės informacijos apie BM TRADA ginčių ir apeliacijų teikimą bei nagrinėjimą žr. REKOMENDACIJOS_del gincu ir apeliaciju

 

BM CERTIFICATION skundai ir apeliacijos

Visi skundai ir suinteresuotųjų šalių pretenzijos BM CERTIFICATION adresu yra registruojami, nagrinėjami ir sprendžiami.

Pateikite aiškų skundo aprašymą, objektyvius įrodymus, pagrindžiančius kiekvieną skundo elementą ar aspektą, ir skundą teikiančio asmens vardą, pavardę bei kontaktinę informaciją.

Visi ginčai ir apeliacijos teikiami raštu:

BM Certification, SIA

Jūrkalnes iela 15,

Rīga LV – 1046,

Latvija

E: bmtrada@bmtrada.lv

Išsamesnės informacijos apie BM CERTIFICATION ginčų ir apeliacijų teikimą bei nagrinėjimą žr. BMT_08_Complaints_appeals