Visi skundai ir suinteresuotųjų šalių pretenzijos BM TRADA adresu yra registruojami ir nagrinėjami nustatyta tvarka, atsakymus pateikiant pareiškėjams.

 

Skundų politika:

Pateikite aiškų skundo aprašymą, objektyvius įrodymus, pagrindžiančius kiekvieną skundo elementą ar aspektą, ir skundą pateikusio asmens vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją.

Visi BM TRADA gauti skundai ir suinteresuotųjų šalių susirūpinimas yra gerai išnagrinėjami, tiriami ir, ištyrus, imamasi atitinkamų veiksmų. „BM TRADA“ deda visas pastangas, kad skundo pateikėjas / informatorius būtų informuotas apie skundo / susirūpinimo įvertinimo pažangą, ir praneša skundo pareiškėjui / informatoriui, oficialiai pranešdamas apie skundo / susirūpinimo nagrinėjimo proceso pabaigą. Į galutinį pranešimą bus įtraukta tyrimo santrauka, išvados ir visi veiksmai, kurių dėl to buvo imtasi.

 

Visi skundai / nusiskundimai turi būti pateikti raštu šiuo adresu:

BM TRADA
Central Compliance Department
Stocking Lane
Hughenden Valley
High Wycombe,
Buckinghamshire
HP14 4ND

Email: complaints@bmtrada.com.

Norėdami gauti tikslią ir išsamią informaciją apie „BM TRADA“ skundų procesą, skaitykite (anglų k.):
Guidance to BM TRADA complaints handling procedure

 

Ginčų ir apeliacijų politika:

Pateikite aiškų apeliacijos aprašymą, objektyvius įrodymus, pagrindžiančius kiekvieną apeliacijos elementą ar aspektą, ir apeliaciją pateikusio asmens vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją.

Visi ginčai ir apeliacijos, kuriuos gauna „BM TRADA“, yra išsamiai išnagrinėjami.

 

Prašome visus ginčus ir apeliacijas pateikti raštu:

BM TRADA
Central Compliance Department
Stocking Lane
Hughenden Valley, High Wycombe
Buckinghamshire, HP14 4ND

Email: complaints@bmtrada.com.