rspo palmių aliejaus tiekimo grandies sertifkavimas

BM TRADA yra pirmoji sertifikavimo įstaiga pasaulyje, įgijusi ASI akreditaciją RSPO palmių aliejaus tiekimo grandies sertifikavimui (akreditacijos kodas – RSPO-ACC-001).

Produktų tvarumo įrodymas tampa vis svarbesnis šiandienos pasaulyje. Tiekimo grandies sertifikavimas užtikrina, kad produkto tiekimo grandis yra saugi, atsekama ir turi pakankamų įrodymų apie produkto tvarumą. Be to,  sertifikatas demonstruoja Jūsų, kaip įmonės, apsisprendimą kontroliuoti saugumo riziką Jūsų ir Jūsų klientų labui.

Tiekimo grandies sertifikavimas apima nenutrūkstamą produkto kelią nuo šaltinio iki vartotojo, įskaitant visas tarpines grandis: rafinavimo, gamybos, perdirbimo, transportavimo ir distribucijos. Tokiu būdu jis užtikrina kad Jūsų produktas yra gautas iš ten, iš kur Jūs deklaruojate.

 

BM TRADA siūlo palmių aliejaus tiekimo grandies sertifikavimą

Sertifikavimo paslaugas rinkai siūlome nuo 1974 m., o tiekimo grandies sertifikavimą medžio ir popieriaus produktams pristatėme 1999 m.

BM TRADA yra pirmoji sertifikavimo įstaiga pasaulyje, kuriai suteikta akreditacija audituoti palmių aliejaus tiekimo grandį.

 

Tiekimo grandies sertifikavimo tikslai

Tiekimo grandies sertifikatas įrodo, kad produktas yra kilęs iš sertifikuoto, gerai valdomo šaltinio, bei patvirtina, kad produktai nėra sumaišyti su nesertifikuotų šaltinių produktais tiekimo grandinėje, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma griežta valdymo kontrolė.

 

Yra trys palmių aliejaus sistemos:

 • Tapatybės išsaugojimas
  Fiziškai izoliuota nuo visų kitų palmių aliejaus šaltinių

 

 • Segragacija (atskyrimas)
  Fiziškai izoliuota nuo  nesertifikuotų palmių aliejaus šaltinių (galima maišyti su kitais sertifikuotais palmių aliejais)

 

 • Masės balansas
  Galima maišyti sertifikuotą ir nesertifikuotą palmių aliejų kontroliuojamoje aplinkoje, užtikrinant, kad sertifikuoto palmių aliejaus kiekis pagamintame produkte neviršytų panaudojamo sertifikuoto aliejaus kiekio.

 

Esminiai elementai diegiant saugią tiekimo grandies sistemą:

1. Kritiniai kontrolės taškai (angl.Critical Control Points -CCP)

Kiekviename proceso etape, kur yra tikimybė sumaišyti sertifikuotas ir nesertifikuotas medžiagas,  turi būti nustatyti kritiniai kontrolės taškai, siekiant užtikrinti, kad nebūtų maišymo. 

 

2. Produkto identifikavimas

Vienas iš paprasčiausių būdų užtikrinti, kad sertifikuoti ir nesertifikuoti produktai nebūtų sumaišyti, yra aiškiai identifikuoti sertifikuotus produktus.

 • Produktai iš sertifikuotų šaltinių yra aiškiai identifikuojami, pagal sukurtą kontrolės procedūrą.
 • Jeigu reikia, žaliavos, produkcija gamybos procese ir užbaigti gaminiai turi unikalią identifikaciją, pagal kurią galima atsekti medžiagos sertifikuotą šaltinį.
 • Sertifikuotų ir/arba nesertifikuotų produktų gamybos procesai ilgainiui turėtų būti atskirti.

 

3. Dokumentacija

Dokumentacija yra esminė Tiekimo grandies sistemos dalis, ypač:

 • Vadovybės atstovas turi būti nurodytas, su apibrėžta atsakomybe ir įgaliojimais diegti ir valdyti Tiekimo grandies sistemą.
 • Visas personalas turi žinoti savo funkcijas ir atsakomybę Tiekimo grandies sistemoje, taip pat turi būti atitinkamai apmokytas, kad galėtų tinkamai atlikti jam pavestas užduotis.
 • Mokymų ir patirties įrašai turi būti valdomi, nurodant įvykusius mokymus ir tikėtinus papildomus mokymus, esant poreikiui.

 

4.Auditorių reikalaujami duomenys

Tinkamas apskaitos ir reikalingų įrašų tvarkymas yra labai svarbi saugios Tiekimo grandinės sistemos palaikymo dalis.  Visi apskaitos įrašai turi būti aiškūs ir kontroliuojami. Pagrindiniai Jūsų sistemos dokumentai ir įrašai turėtų būti šie:

 • Procedūros susijusios su produkto identifikavimu, surinkimu, pateikimu, saugojimu, priežiūra ir visi susiję įrašai
 • Visi įrašai, susiję su Tiekimo grandies sistema turi būti saugomi ne mažiau kaip 2 metus.
 • Šie duomenų žurnalai/registrai turi būti valdomi:
  • Pirkimų žurnalas, įskaitant pirkimų užsakymus, sutartis, sąskaitas-faktūras ir patvirtintų tiekėjų sąrašą.
  • Duomenys apie įsivežamas prekes ir  pristatymo patvirtinimo registras.
  • Žaliavų ir pagamintos produkcijos žurnalas, įskaitant, jeigu reikia, metinius inventorizacijos rezultatus.
  • Gamybos apskaita
  • Pardavimai, sąskaitos- faktūros ir išduoti pristatymo dokumentai.
  • Mokymų žurnalas.

 

Viešųjų pareiškimų ir pranešimų tikrinimas

Pagrindinė sertifikavimo proceso dalis yra nepriklausomas viešųjų pareiškimų ir pranešimų, kuriuos atlieka sertifikuotos organizacijos apie jų parduodamus produktus, tikrinimas. Taikoma griežta kontrolė, kur RSPO prekės ženklas ir logotipas gali būti naudojamas ir kas jį gali naudoti, nurodant realų viešųjų pareiškimų dėl tvarumo patikimumą.

 

Naudingos nuorodos

RSPO sertifikatų duomenų bazė

 

 

Dėl detalesnių sertifikavimo išlaidų, prašome susisiekti  telefonu +370 683 87076 ar elektroniniu paštu  info@bmtrada.lt

Nepriklausomai nuo jūsų verslo pobūdžio, mes mielai Jus pakonsultuosime dėl labiausiai ekonomiškai efektyvaus kelio į sertifikavimą.