utz sertifikavimas

UTZ tiekimo grandies sertifikavimas

BM TRADA yra viena iš nedaugelio sertifikavimo įstaigų, turinti akreditaciją UTZ kakavos, kavos ir arbatos tiekimo grandies sertifikavimui.

Laikydamiesi UTZ sertifikavimo sistemos, kakavos, kavos ir arbatos plantacijų savininkai įsipareigoja taikyti poveikį aplinkai mažinantį ir tvarų ūkininkavimą,  naudoti atsakingą ir novatorišką kakavos, kavos ir arbatos auginimo praktiką, bei užtikrinti darbuotojų gerovę.

UTZ sertifikavimo sistema suteikia gamintojams galimybę pademonstruoti, jog jie dirba pagal griežtus ūkininkavimo ir aplinkosaugos standartus, prisiimdami socialinę atsakomybę.

UTZ sertifikato privalumai:

  • Parodo produkto atsekamumą iki pat augintojo;
  • Patvirtina įmonės įsipareigojimą laikytis aplinkosaugos ir tvaraus verslo standartų, naudoti tik atsakingai atrinktas žaliavas;
  • Sustiprina įmonės įvaizdį šiuolaikinėje, į tvarumą orientuotoje, vartotojų rinkoje;
  • Prisideda prie įmonės reputacijos stiprinimo.

UTZ sertifikavimas skiriamas į šias dalis

Skiriamos šios UTZ sertifikavimo dalys: kakavos, kavos ir arbatos plantacijų sertifikavimas; tiekimo grandies sertifikavimas gamintojams ir prekybininkams.

Tiekimo grandies sertifikavimo tikslas yra patvirtinti, kad produkte naudojama kakava, kava ir arbata yra visiškai ar iš dalies gautos iš sertifikuotų plantacijų. Svarbu, kad gamintojai aiškiai nustatytų kritinius kontrolės taškus.

Naudojamos 3 kakavos, kavos ir arbatos tvarkymo schemos:

Tapatybės išsaugojimas (Identity Preserved) – sertifikuota kakava, kava ir arbata konkrečioje sertifikuotoje plantacijoje atskiriama nuo kitos sertifikuotos ir nesertifikuotos kakavos, kavos ir arbatos.  Šia schema nustatoma kakavos, kavos ir arbatos kilmė iki plantacijos, kur ji buvo auginama.

Atskyrimas  (Segregation) – fizinis sertifikuotos kakavos, kavos ir arbatos atskyrimas nuo nesertifikuotos kakavos, kavos ir arbatos (leidžiama maišyti skirtingos kilmės sertifikuotą kakavą, kavą ir arbatą).

Masės balansas  (Mass Balance) – leidžiama maišyti sertifikuotą ir nesertifikuotą kakavą, kavą ir arbatą kontroliuojamoje aplinkoje, užtikrinant, kad  gautas sertifikuotos kakavos, kavos ir arbatos kiekis neviršytų panaudoto sertifikuotos kakavos, kavos ir arbatos kiekio.


Pastaba: norėdama gauti UTZ sertifikatą, pirmiausia įmonė turi tapti UTZ organizacijos nare.
Kakavos produktų prekybininkai turi būti registruoti portale UTZ Good Inside Portal. Daugiau informacijos rasite www.utz.org.

Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie sertifikavimo sąlygas ir išlaidas kreipkitės į mus.