ISO 27001 sertifikavimas, informacijos apsaugos sistemos vadybos sertifikavimas

Pasaulinės svarbos sertifikatas, užtikrinantis informacijos saugą įmonėje

Šiais nuolat kintančių procesų laikais informacija yra vienas iš pagrindinių gamybos resursų. Bet kuria forma pateikta informacija – elektroninė, žodinė, spausdintinė – yra įmonės veiklos pagrindas, leidžiantis jai augti.

ISO 27000 yra plačiai pripažintas informacijos apsaugos sistemos standartas, įsteigtas pasaulinu mastu atpažįstamos standartizavimo organizacijos ISO.

Rizikos veiksniai susiję su informacijos perdavimu ir kaupimu

Įmonėms ir organizacijoms keičiantis informacija, vis didesnę svarbą turi internetas – kaip greičiausia duomenų ir informacijos perdavimo priemonė, tačiau kartu su internetu auga ir rizika.

Dažniausiai į informacijos saugumą dėmesys atkreipiamas tik tada, kai informacija nuteka arba ji iš viso prarandama dėl neprofesionalių darbuotojų, klaidos kompiuterinėje sistemoje arba pernelyg didelio taupumo įsigyjant kompiuterines programas.

 

ISO 27001 standartas – informacijos apsaugai užtikrinti

ISO 27001 standartas atspindi geriausią praktiką informacijos saugumo vadyboje. Jis parengtas siekiant identifikuoti ir pašalinti galimas grėsmes informacijos saugumui. Šio standarto atitiktis patvirtina, kad įmonės informacijos saugumo sistema ir pačia įmone kaip partneriu galima pasitikėti.

Informacijos klasifikavimas, tvarkymas ir teisingas saugojimas padaro įmonės veiklą efektyvesnę ir sumažina galimą riziką.

 

Standarto principai

  • Informacijos konfidencialumas – apsauga nuo patekimo prie duomenų be leidimo;
  • Informacijos suderinamumas – išvengti trukdančio ir nenorimo informacijos kitimo;
  • Informacijos prieinamumas – užtikrinti patogų patekimą prie informacijos ir paslaugų įgaliotiems asmenims.

 

ISO 27001 informacijos apsaugos sertifikato privalumai

Padedami BM TRADA, galite įrodyti, jog Jūsų įmonės informacijos saugumo sistema atitinka ISO 27001 standartą, ir užsitikrinti:

  • nenutrūkstamumą ir efektyvią veiklą;
  • klientų ir partnerių pasitikėjimą;
  • normatyvinių aktų atitiktį;
  • pranašumą prieš konkurentus, parodydami klientams, kad informaciją laikote labai svarbiu resursu.

 

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

 

Norėdami gauti išsamesnę informaciją, kreipkitės į mus. Nesvarbu, kurioje srityje dirbate ar koks jūsų įmonės dydis – rekomenduosime jums geriausią būdą, kaip gauti patvirtinimą, jog atitinkate informacijos saugos sistemos standartą.