ISO 22000

Tarptautiniu mastu vertinamas maisto saugos sistemos ISO 22000 sertifikatas

Nors maisto saugai Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir tai stabdo tradicinių maisto produktų bei delikatesų gamybą, pasaulyje pripažinta maisto saugos vadybos sistema gali suteikti pranašumų konkurencinėje kovoje. Ypač ši sistema svarbi įmonėms, perdirbančioms didelius kiekius žemės ūkio produkcijos, gaminančioms dideliais kiekiais maisto produktus.

 

Maisto saugos vadybos standarto esmė

Maisto saugos vadybos standartas patvirtina, kad įmonėje veikia sistema (gairės ir taisyklės), kuria vadovaujasi visi gamyboje ir tiekime dirbantys darbuotojai, ir taip vartotojams pateikiamas nekenksmingas maistas.

 

Standarto pagrindinis principas:

 „planuoti, parengti, įgyvendinti, vadovauti, kontroliuoti ir tobulinti maisto saugos vadybos sistemą, kurios tikslas yra pateikti produktus, atitinkančius naudojimo paskirtį ir saugius vartotojams.“

Standartą parengė Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) bendradarbiaudama su maisto ekspertais ir asociacijomis iš viso pasaulio. Standarto pagrindas yra HACCP (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) sistema.

 

Maisto saugos vadybos sertifikato naudojimas ir suderinamumas su kitais standartais

Šį vadybos instrumentą gali naudoti visos įmonės, užsiimančios maisto produktų žaliavų pirminiu apdorojimu, laikymu, pervežimu, mažmenine prekyba ir teikiančios visuomeninio maitinimo paslaugas.

Pagal šį standartą taikoma bendroji įvertinimo schema visai šakai ir siūloma tarptautiniu mastu pripažinta schema. Kadangi standartų ISO 22000 ir ISO 9001:2008 reikalavimai susiję, abi sistemas lengva integruoti.

 

 

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

Norėdami gauti daugiau informacijos, ar užsakyti profesionalaus audito bei sertifikavimo paslaugą, kreipkitės į mus.