ce produktų ženklinimas

CE produktų ženklinimas (įgytas CE sertifikatas) – globaliai pripažįstamas ES atitikties įrodymas

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir atsivėrus bendrai Europos rinkai, statybinių medžiagų gamintojai turi laikytis Europos Sąjungos reikalavimų, kuriuos nustato Statybos produktų direktyva 89/106/EEK. CE sertifikavimo metu įgyjama CE produkto žyma yra vienintelis būdas patvirtinti Statybos produktų direktyvos atitiktį.

 

CE ženklinimas (CE sertifikatas) Lietuvoje

Lietuvoje šiuos reikalavimus įteisina statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“.

Šių teisinių aktų tikslas – sudaryti sąlygas laisvam statybos produktų judėjimui, teikiant juos į rinką arba naudojant. Statybiniai gaminiai, kurie įtraukti į minėtąjį reglamentą, turi turėti patvirtintą saugumo reikalavimų atitikimą, kurie užtikrintų produkto saugumą ir tinkamumą eksploatuoti.

Bet kuris produktas ar gaminys privalo turėti CE ženklą (gautą CE sertifikavimo metu) prieš įvedant gaminį į rinką ar pradedant jį naudoti (nebent direktyvose yra nurodyta kitaip).

BM TRADA Certification yra viena iš žinomiausių sertifikavimo paslaugas teikiančių institucijų, siūlančių įvertinimą, ar šia direktyva nustatyti statybų produktai atitinka CE žymai keliamus reikalavimus.

 

CE žymos gavimo procedūra

Ką reikia daryti norint gauti CE žymą, nustato atitikties atestacija.

Dalį įsipareigojimų turi prisiimti gamintojas, dalį – pripažintoji įstaiga, pavyzdžiui, testavimo laboratorijos arba sertifikavimo įstaigos.

Norėdami gauti CE sertifkatą savo produkcijai, pirmiausia susisiekite su mumis ir asmeniškai jums pateiksime išsamesnę informaciją, kurią turite žinoti.

 

Atestavimo sistemos

Yra keturi atestavimo lygiai (kitaip vadinamos – sistemos): pirmasis – pats sudėtingiausias (daugiausia kritinių saugos taškų), o ketvirtasis – paprasčiausias.

Šie pagrindiniai lygiai skirstomi dar smulkiau.

Pagal Statybos produktų direktyvą naudojamos 6 atitikties atestavimo sistemos, priklausomai nuo produkto specifikos:

Sistema 1+ Produktų atitikties sertifikavimas audito testu
Sistema 1 Produktų atitikties sertifikavimas be audito testo
Sistema 2+ Gamybos procesų kontrolės (GPK) sertifikavimas su tolimesne priežiūra
Sistema 2 Gamybos procesų kontrolės (GPK) sertifikavimas be tolimesnės priežiūros
Sistema 3 Pradinis tipo testas (Initial type testing)
Sistema 4 Įsipareigojimus prisiima tik gamintojas (sertifikavimo įstaiga neįtraukiama)

Taikant bet kurią iš minėtųjų sistemų, gamintojas turi parengti Gamybos procesų kontrolės vadovą.

Produkto atestavimo lygis nustatytas pagal įpareigojantį bendrąjį Europos standarto priedą ZA.

 

Atitikties atestavimas (ES nustatyta numeracija) Atestacijos sistema
1+ 1 2+ 3 4  
Gamintojo įsipareigojimai (pažymėti X)
Gamybos procesų kontrolės (GPK) sistema x x x x x  
Tolimesnis gamybos mėginių testavimas, atliekamas pagal planą x x x      
Pradinis tipo testavimas (Initial type testing)     x   x  
Pripažintos sertifikavimo įstaigos įsipareigojimai (pažymėti X)
Pradinis tipo testavimas (Initial type testing) x x   x    
GPK sertifikavimas x x x      
GPK kontrolė x x x      
Audito testai x          

 

Kitos produktų sertifikavimo schemos

Be Q-mark, A-mark ir CE ženklinimo, BM TRADA siūlo ir kitų produktų sertifikavimą pagal įmonės nustatytus kriterijus bei specifikacijas.

Išsamesnę informaciją gausite apie šiuos būdus galite greitai ir lengvai gauti susisiekę su mumis.

 

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

CE Marking technical bulletin (ENG)

Techninis biuletenis (LT)