Rūpindamiesi Jūsų įmonės sėkme, jaučiame pareigą Jums priminti, kad 2015 metais išleistos naujos kokybės vadybos ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos ISO 14001:2015 standartų versijos.

Siekiant įmonėje išlaikyti šiuos standartus, prie naujosios versijos privalu pereiti iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

ISO atitikties įvertinimas Jūsų įmonėje atspindi geriausią pasaulio kompanijų vadybos patirties naudojimą, verslo elito lygio pasiekimą, turi didelę teigiamą įtaką įmonės veiklai vidaus bei užsienio rinkose.

Maloniai kviečiame dalyvauti Jus UAB BM Trada Lietuva rengiamuose mokymuose „Naujos ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų versijos pokyčių pristatymas“, kurie padės suprasti ir įgyvendinti pokyčius Jūsų įmonės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemose bei pasirengti sėkmingam perėjimui prie ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų.

Mokymai skirti asmenims, kurie planuoja, įgyvendina ir prižiūri kokybės vadybos ir/ar aplinkos apsaugos sistemą savo organizacijose.

Šie mokymai padės Jums:

  • suprasti pagrindinius skirtumus tarp kokybės vadybos ISO 9001:2015 ir ISO 9001:2008, aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001:2015 ir ISO 14001:2004 standartų;
  • nustatyti, kas turi būti peržiūrėta Jūsų įmonėje veikiančioje kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemoje, kad ji atitiktų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimus;
  • sukurti veiksmų planą, kuris Jums padėtų iš karto pradėti kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemų atnaujinimą savo įmonėje;
  • įgyvendinti pokyčius, taikant gerosios patirties pavyzdžius.

 

Rekomendacija. Prieš mokymus rekomenduotina susipažinti su ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimais.

Konkreti mokymų data ir vieta dar bus tikslinami.