Įmonių kokybės vadybininkai ir vidaus auditoriai, taip pat visi susidomėję specialistai, ketinantys diegti  įmonėse vieną iš ISO standartų, kviečiami dalyvauti seminaruose, kurių metu aiškinami vadybos sistemų (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001) standartų reikalavimai, arba kelti kvalifikciją išklausant IRCA akredituotus ISO 9001 vyr. auditorių kursus.

IRCA akredituotų  ISO 9001 vyr. auditorių kursų, apimančių teorines paskaitas ir praktinį audito modeliavimą, programa:

  • Kokybės vadybos principai ir dokumentacija.
  • Vadybos sistemų akreditavimas ir sertifikavimas.
  • Įvadas į auditą ir pasirengimas auditui.
  • Audito atlikimas.
  • Baigiamasis susitikimas, audito ataskaitos parengimas ir tolesni veiksmai.
  • Neatitikčių įforminimas ir koregavimo veiksmai.
  • Auditoriai ir IRCA sertifikavimas.

Artimiausių kursų data ir veta:

2019 m. sausio 21-25 d.d., Ryga (Latvija)

Vyr. auditoriu kursai_ ISO 9001_2018_LT_Ryga_2019 01 21-25

 

Mokymai:

BM Trada Latvija http://bmtrada.lv/apmacibas/iso-standartu-prasibas-auditoru-kursi/

BM Trada UK http://www.bmtrada.com/en-gb/training 

 

Ankstesnės datos:

2018 m. balandžio 23-27 d.d.

2018 m. sausio 15-19 d.d.