Aplinkos apsaugos klausimams skiriama vis daugiau dėmesio visame pasaulyje, taip pat ir rengiant normatyvinius aktus, kuriais nustatomi ūkinės veiklos apribojimai.

Vis daugiau vartotojų savo pasirinkimu stengiasi išreikšti pagarbą gamtai ir jos resursams. Todėl skatinantis tausoti aplinką įmonės požiūris – taupus įmonės resursų ir garbingas gamtos turtų naudojimas – dažnai tampa svarbia rinkodaros ir viešųjų ryšių dalimi.

Aplinkos vadyba – tai įmonės gebėjimas parodyti, kad gamybos ir prekių arba paslaugų platinimo procese ji planuoja ir kontroliuoja savo poveikį aplinkai. Įmonės požiūris į tai atsispindi renkantis ir naudojant žaliavas, energijos šaltinius, taikant technologijas, tvarkant išmetalus ir gamybos atliekas, taip pat renkantis komunikacijos sprendimus, transportuojant bei platinant produktus.

Aplinkos vadybos sistema reiškia, kad įmonės veikla atitinka aplinkosaugos normatyvinių aktų reikalavimus, visą laiką šioje srityje atliekamas tobulinimas.

iSO 14001 yra plačiai pripažintas aplinkos vadybos sistemos standartas. Jis remiasi kokybės vadybos principais, jį galima pritaikyti ir specifiniams kiekvienos įmonės reikalavimams. Šis standartas gerai dera prie ISO 9001 sistemos, jeigu tokia yra įdiegta.

Įmonės vadovybė patvirtina, kad atitinka šio standarto reikalavimus, parengdama savo įmonės aplinkosaugos politiką su aiškiai nustatytais tikslais, veiksmų programa ir atitinkama vadybos struktūra, įsipareigojimais ir reguliariais mokymais. Įmonės aplinkosaugos politika turi būti reguliariai peržiūrima, audituojama ir tobulinama.

ISO 14001 standartas tinka bet kuriai įmonei, nepriklausomai nuo jos dydžio, siūlomų produktų ir paslaugų.

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

Kokioje srityje bedirbtumėte, mes Jums padėsime gauti sertifikatą, patvirtinantį, kad Jūsų įmonės veikla atitinka ISO 14001 standarto reikalavimus. Jeigu pageidaujate daugiau informacijos, susisiekite su mumis.