Su augančia medienos ir medienos produktų paklausa, didėja ir neteisėtos medienos ruoša bei su ja susijusi prekyba. Neteisėta medienos ruoša yra pasaulinė problema, kuri turi didelį neigiamą poveikį ekonomikai, aplinkai ir visuomenei.

Siekiant kovoti su tarptautine nelegalia medienos ruoša ir prekyba, Europos Sąjunga priėmė naują Medienos regalamentą (EUTR), kuris pradės galioti nuo 2013 m. kovo 3 dienios.

Reglamentas taikomas ir importuotai, ir vietoje pagamintai medienai bei medienos produktams.

Reglamentas rinkos dalyvius suskirsto į 2 kategirijas:

Veiklos vykdytojas (operator) – fizinis ar juridinis asmuo, pirmą kartą pateikiantis ES rinkai medieną ar medienos produktus;

Prekiautojas (traider) – fizinis ar juridinis asmuo, kuris vykdydamas komercinę veiklą vidaus rinkoje parduoda ar perka medieną ar medienos produktus, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai;

Veiklos vykdytojas (Operatorius) – Operatorius imasi priemonių, kad būtų užtikrinta prieiga prie informacijos apie ES rinkoje pirmą kartą pateiktiamą medieną. Ši rizikos valdymo sistema yra vadinama  Deramo patikrinimo sistema – Due Dilligence System (DDS).

Prekiautojas – Pareiga užtikrinti atsekamumą: Būtina nustatyti tiekėjus, kurie tiekia medieną (tiekėjų sąrašas) Nustatyti klientus, kurie perka medieną (klientų sąrašas) Įrašų saugojimas mažiausiai 5 metus.

Pagal Reglamento reikalavimus DDS sistema turi būti nuolat prižiūrima ir atnaujinama.

Operatorius gali naudoti Stebėsenos organizacijos įstegtą sistemą.

Yra trys pagrindinės „deramo patikrinimo sistemos“ sudėtinės dalys:

  • Informacija: ekonominės veiklos vykdytojas turi turėti galimybę susipažinti su informacija, kurioje apibūdinama mediena ir medienos produktai, nurodoma kirtimo šalis, medienos kiekis, tiekėjai ir pateikiami nacionalinių teisės aktų laikymosi uomenys.
  • Rizikos vertinimas: ekonominės veiklos vykdytojas turėtų įvertinti nelegalios medienos atsiradimo jo tiekimo grandinėje riziką, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą informaciją ir į reglamente nurodytus kriterijus.
  • Rizikos mažinimas: jei vertinimo rezultatai rodo, kad yra iškilusi nelegalios medienos atsiradimo tiekimo grandinėje rizika, toji rizika gali būti sumažinta reikalaujant, kad medienos tiekėjas pateiktų papildomos informacijos ir atliktų patikrinimą.

2015.06.01 BM Trada Latvija gavo Europos Komisijos Stebėsenos organizacijos (SO) statusą ir gali pasiūlyti DDS paslaugas pagal šio Reglamento reikalavimus.

BM Trada Lietuva yra pateikusi paraišką, kad gauti Stebėsenos organizacijos (SO) statusą.

Lietuvoje kompetetingos institucijos, atsakingos už EUTR reglamento vykdymą yra :

Valstybinė miškų tarnyba prie AM – žaliavinei medienai

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija – medienos produktams.

Kompetentingos institucijos kontroliuoja SO veiklą.

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

Dėl išsamesnės informacijos, prašome su mumis susisiekti.